Básničky, Poezie, Verše

v

Bodláčí z Vysočiny 1

Bodláčí z Vysočiny 1

podnebný Básně » ?nezařazené?

Anotace: Sbírka epigramů o alkoholismu, kouření a toxikomániích

Bojovně vpřed
Proti pití alkoholu,
proti kouři z cigaret
všichni půjdem svorně spolu
v boji za radostný svět.
Až se od alkoholismu
osvobodí celý svět,
bude hvězda komunismu
zářit plně, nad ním skvět.

Dobrá vůle
Na odiv jsme všemu světu
v pití alkoholu,
a přec dobrá vůle je tu
odshora až dolů.
Učitelky, učitelé
ukazují dětem cesty:
pčed nimi si kouří směle
a jim za to paří tresty.

Dobrý lékař
Dobrý lékař kurativu
nechá pacientům svým,
sám si radši sedne k pivu
jako vzor všem prevencím.
"Kdepak lékař vedoucí je
smím se vrchní sestro ptát?"
"V hospodě si trochu pije,
nemám to však povídat."

Kojenci
Kuřáci - nikotinisté
s cigaretou, s doutníkem
vypadají, to je jisté
jak nemluvně s dudlíkem.
Opilec je také mrně,
dovede se ale mstít!
Přebaluj ho opatrně
nebo podělá tvůj štít.

Grobiánství aneb lékař bez citu
Kdo na druhé pouští šluka,
co si o něm myslet chceš?
Grobiánství je paruka
na jeho duševní pleš.
Kolem pláč a utrpení:
doktore, máš vůbec cit?
Jiný lék pro tebe není,
jenom kouřit, pít a klít.

Jak na Nový rok
Bez vína a bez cigaret
na Silvestra nelze hrát.
K tomu striptýz, kouzla karet
a bude to akorát.
Život je jak louka pestrá,
vylej na ní láhev vína,
bude pěkná od Silvestra
novoroční kocovina.

Náprava
Roste prodej alkoholu,
stoupá prodej cigaret,
IQ lidí klesá dolů,
náprava už přijde hned.
O tom boji s alkoholem
diskutovat přec se dá,
zvlášť když za řečnickým stolem
kouří, pije předseda.

Nejsi sám
Nejde o to, motoristo,
žes ožralý jako trám,
jedno je však vždycky jisto:
na silnici nejsi sám!
Tady navždy odpočívá
oběť rychlosti a vína -
ptáček cvrliká tu, zpívá
o tom, čí to byla vina.

Od stříbra ke zlatu
Kouří ženy, muži, děti,
pocty se nám za sport hrnou,
svět nám musí záviděti,
kouříme si na stříbrnou.
Hulím,fajčím,kouřím,bafám,
učím tomu malé děti,
v kouři smogu "cherche la femme"
za zlatou nám vlajka letí.
Na nejvyšším stupni stojí
Czech Repubic - vítěz her
za světovou zlatou svojí
za tabák i za likér.

Osvěta
Vykládal jim o kouření,
o účinku drogy zlém,
nesnesli ho, už tu není,
povýšen byl - přeložen.
Osvětoví pracovníci,
abstinentní průkopníci
pijí, kouří na ulici,
v televizi, v nemocnici.
S osvětou jsme k smíchu všici,
podívejme na Silvestra:
na klinice, v nemocnici
pije lékař, kouří sestra.
Cigarety škodí zdraví,
krátí dech a krátí věk:
pod nápisem, jenž to praví,
kouří si dvě z lékařek.

Pivní kult
O chlastu i o kouření
můžeš vydat knihu dnes.
Zájemců moc o ní není,
jen se skácí celý les.
Bez vína a bez cigaret
zač by lidský život stál?
Co by člověk dával na ret
a čím by se nalejval?
S kultem pivní osobnosti
dejte pokoj dneska už,
červený nos od hlouposti
nemá u nás žádný muž.

Příklady táhnou
Přijedou-li od vrchnosti,
ukaž, že jsi abstinent,
navař dobré kávy dosti
jako kladný element.
Vedoucí si jako cikán
kouří, hulí ostošest,
zaměstnanec ať je zvykán
proti tomu - práci čest!

Rada ženám
Ženy pijte, kuřte taky,
i když z toho mnohá stůně,
nebo aspoň na kuřáky
rozprašujte svoje vůně.
Pijte, kuřte potají si,
skryjte hádky, potyčky,
ať vás nezří pohled čísi,
děti jsou jak opičky.

Učte kouřit
Učte kouřit malé děti
jak doma, tak na školách,
bude radost uviděti
nemluvňata při šlukách.
Ať si kouří zvěř i ptáci,
ženy, děti v rodině,
získám pro vědeckou práci
důkaz o rakovině.

Umění bez vína
Bez vína a bez kouření
civilizace nic není.
Podívej se na umění.
Kdo a kdy to všechno změní?
Do hospody, kde je Kalich
voďme herce jedině!
Máme filmy bez ožralých,
čímž jsme slavní v cizině.

Vivat satira
Satira ať kvete, bují,
proti nepravostem bouří,
i když o ní rozhodují
lidi, kteří pijí, kouří.
Kouřením a alkoholem
vše se u nás oslaví,
proto kuřme, pijme kolem,
ryba smrdí od hlavy.

Výchova
Všechny nectnosti a ctnosti
naučí se člověk mlád,
kdo dbá z dospělých však dosti
v sobě dětem příklad dát?
Nesnažte se, milé děti,
domlouvat svým rodičům,
neb vás začnou naváděti,
jak se kouří, pije rum.
Pije táta, pije máma,
rodiče jsou k soudu zváni,
z dětí rostou narkomani.
Z malých rostou velké ryby -
alkoholik přisvědčí,
hůře se mu přiznatlíbí
z čeho piják největší.

Vzory minulosti
Správní rada lihovaru
byla v městě zářný vzor,
zřídila v něm vedle baru
protialkoholní sbor.
Přednáška se pořádala,
úspěch však byl maličký,
účast byla taky malá:
řečník a tři babičky.

Žluté prsty
Žluté prsty, hnědé zuby,
kolem popel z cigaret,
kašel ničí, týrá, hubí,
kouřem páchne byt i ret.
Žaludek se dráždí, svírá,
slábne chuť a slábne zrak,
pekelný smrad, dštící síra
rozlévá se v hustý mrak.
Bledé tváře, kalné oči,
nedopalky cigaret,
v kruzích dýmu svět se točí,
žluť zalézá za nehet.
Spotřebitel nikotinu
jako dítě dudlík má,
tak se cigareta z blínu
v jeho hubě vyjímá.
Barvu žlutou, hnědozlatou
mívá novorozenec,
jeho Achillovou patou
nejsou žluté prsty přec.
Publikoval(a): podnebný, 7.11.2014
Přečteno (48x)
Tipy (0) ... dát Tip/SuperTip

Spodek

Stránka generována 18.10.2018 23:23
U nás jste dnes prohlídl(a) 1 stránek.
roboti